ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිළිබඳව දැඩි තීරණ රැසක්!

2446
 

වත්මන් ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා මෙරට ක්‍රිකට් ආයතනයේ කැපී පෙනෙන වෙනස්කම් කිහිපයක් සිදු කිරීමට තීරණය කර තිබේ. ජාතික ක්‍රීඩා කවුන්සිලය, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලධාරීන් සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රධාන පුහුණුකරු Mickey Arthur සමඟින් අද (27) පැවති රැස්වීමක දී මෙම තීරණ ගත් බව වාර්තා වේ.  Concluded meeting with…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

වත්මන් ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා මෙරට ක්‍රිකට් ආයතනයේ කැපී පෙනෙන වෙනස්කම් කිහිපයක් සිදු කිරීමට තීරණය කර තිබේ. ජාතික ක්‍රීඩා කවුන්සිලය, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලධාරීන් සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රධාන පුහුණුකරු Mickey Arthur සමඟින් අද (27) පැවති රැස්වීමක දී මෙම තීරණ ගත් බව වාර්තා වේ.  Concluded meeting with…