පුහුණුවීම් අරඹන විට කෝලි සහ ශර්මා අතරමං වෙන ලකුණු

26
Kohli

ඉන්දියාවේ සිටින ප්‍රබලතම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් වන විරාත් කෝලි සහ රෝහිත් ශර්මා ඇතුළු ක්‍රීඩකයින් කිහිප දෙනෙක් ඉදිරියේ දී සිදු කරනු ලබන පුහුණුවීම් කටයුතු සඳහා සහභාගී කරවා ගැනීම ගැටලුවක් බවට පත්ව ඇති බව වාර්තා වේ. >> එංගලන්ත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ පුහුණු කටයුතු ඇරඹේ කොරෝනා වයිරසය නිසාවෙන් ඉන්දියාවේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් මේ වන විට මුළුමනින්ම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඉන්දියාවේ සිටින ප්‍රබලතම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් වන විරාත් කෝලි සහ රෝහිත් ශර්මා ඇතුළු ක්‍රීඩකයින් කිහිප දෙනෙක් ඉදිරියේ දී සිදු කරනු ලබන පුහුණුවීම් කටයුතු සඳහා සහභාගී කරවා ගැනීම ගැටලුවක් බවට පත්ව ඇති බව වාර්තා වේ. >> එංගලන්ත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ පුහුණු කටයුතු ඇරඹේ කොරෝනා වයිරසය නිසාවෙන් ඉන්දියාවේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් මේ වන විට මුළුමනින්ම…