13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ නවවැනි හා අවසන් දිනයේ තරග අද (10) පැවැත්විය. තරග ඉසව් කීපයකම අවසන් තරග කීපයක් අද පැවති අතර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එහි දී රන් පදක්කමක්, රිදී පදක්කම් 4ක් හා ලෝකඩ පදක්කම් 3ක් ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් විය.  ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මුළු පදක්කම්  250ක් සමඟින් තරගාවලියේ තුන්වැනි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ නවවැනි හා අවසන් දිනයේ තරග අද (10) පැවැත්විය. තරග ඉසව් කීපයකම අවසන් තරග කීපයක් අද පැවති අතර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එහි දී රන් පදක්කමක්, රිදී පදක්කම් 4ක් හා ලෝකඩ පදක්කම් 3ක් ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් විය.  ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මුළු පදක්කම්  250ක් සමඟින් තරගාවලියේ තුන්වැනි…