ඕස්ට්‍රේලියා තරග සංචාරය සඳහා ශ්‍රී ලංකා කාන්තා සංචිතය

13

ශ්‍රී ලංකා ජාතික කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ඕස්ට්‍රේලියානු තරග සංචාරය මෙම මස 29 වැනිදා සිට ඔක්තෝබර් මස 9 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත අතර එයට සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා කාන්තා සංචිතය සඳහා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ගරු හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා අද (20) අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.  අකිල දනංජයට අපල කාලයක්! ශ්‍රී ලාංකික දඟපන්දු යවන්නෙකු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ජාතික කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ඕස්ට්‍රේලියානු තරග සංචාරය මෙම මස 29 වැනිදා සිට ඔක්තෝබර් මස 9 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත අතර එයට සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා කාන්තා සංචිතය සඳහා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ගරු හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා අද (20) අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.  අකිල දනංජයට අපල කාලයක්! ශ්‍රී ලාංකික දඟපන්දු යවන්නෙකු…