ශ්‍රී ලංකාව පදක්කම් 100 පසුකරමින් නැවතත් තෙවැනි තැනට

දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල 2019

189

13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ පස්වැනි දිනය වූ අද (05) නිමා වූයේ ශ්‍රී ලංකා පදක්කම් එකතුවට තවත් රන් පදක්කම් 9ක්, රිදී පදක්කම් 13ක් හා ලෝකඩ පදක්කම් 17ක් එක් කරමිනි. මෙම පදක්කම් සමඟින් ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් පදක්කම් සටහනේ තුන්වැනි ස්ථානය ලබා ගැනීමට සමත් විය.  SAG2019 – ශ්‍රී ලංකාව අඩියක් පස්සට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ පස්වැනි දිනය වූ අද (05) නිමා වූයේ ශ්‍රී ලංකා පදක්කම් එකතුවට තවත් රන් පදක්කම් 9ක්, රිදී පදක්කම් 13ක් හා ලෝකඩ පදක්කම් 17ක් එක් කරමිනි. මෙම පදක්කම් සමඟින් ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් පදක්කම් සටහනේ තුන්වැනි ස්ථානය ලබා ගැනීමට සමත් විය.  SAG2019 – ශ්‍රී ලංකාව අඩියක් පස්සට…