“උපන් රටට ක්‍රීඩා කරන්න බැරි වුනු එක ගැන දුකයි” – තාහීර්

495
 

පාකිස්තානයේ ලාහෝර්හි උපත ලබා එරට වයස අවුරුදු 19න් පහළ සහ පාකිස්තානු A ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් නියෝජනය කළ ඉම්රාන් තාහීර් මේ වන විට දකුණු අප්‍රිකානු ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හරහා ජාත්‍යන්තරය ජයගත් ක්‍රීඩකයෙකි.  ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විනිසුරුවන් 133කට උසස්වීම් මේ දකුණත් පාදඟපන්දු යවන්නා 1979 වසරේ මාර්තු 27 වැනි දින පාකිස්තානයේ ලාහෝර්හි දී උපත…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පාකිස්තානයේ ලාහෝර්හි උපත ලබා එරට වයස අවුරුදු 19න් පහළ සහ පාකිස්තානු A ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් නියෝජනය කළ ඉම්රාන් තාහීර් මේ වන විට දකුණු අප්‍රිකානු ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හරහා ජාත්‍යන්තරය ජයගත් ක්‍රීඩකයෙකි.  ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විනිසුරුවන් 133කට උසස්වීම් මේ දකුණත් පාදඟපන්දු යවන්නා 1979 වසරේ මාර්තු 27 වැනි දින පාකිස්තානයේ ලාහෝර්හි දී උපත…