බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩකයෙකුට වසර පහක තරග තහනමක්

6

බංගලාදේශ ජාතික කණ්ඩායමේ වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩක Shahadat Hossain හට වසර පහක තරග තහනමක් පනවන්නට බංගලාදේශ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ සිය කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙකුට පහර දීමේ වරදට වරදකරු වීම නිසයි. හුදකලා සටනක නිරත වූ රවිඳුගෙන් ශ්‍රී ලංකාවට මුක්කුවක් සංචාරක ශ්‍රී ලංකා 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා ….. බංගaලාදේශ ජාතික…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

බංගලාදේශ ජාතික කණ්ඩායමේ වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩක Shahadat Hossain හට වසර පහක තරග තහනමක් පනවන්නට බංගලාදේශ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ සිය කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙකුට පහර දීමේ වරදට වරදකරු වීම නිසයි. හුදකලා සටනක නිරත වූ රවිඳුගෙන් ශ්‍රී ලංකාවට මුක්කුවක් සංචාරක ශ්‍රී ලංකා 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා ….. බංගaලාදේශ ජාතික…