කමිඳුගේ ප්‍රවේගකාරී ශතකයෙන් SAG උළෙල හැඩවෙයි!

0

යොවුන් පිතිකරු කමිඳු මෙන්ඩිස් වාර්තා කළ විශිෂ්ට ශතකය නිසාවෙන් දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ අඛණ්ඩව තෙවැනි ජයත් වාර්තා කර ගැනීමට අද (05) ශ්‍රී ලංකා පිරිමි කණ්ඩායමට හැකි විය. ඒ මාලදිවයින් කණ්ඩායම ලකුණු 98කින් පහසුවෙන්ම පරාජය කරමිනි.  SAG2019 – හර්ෂිතා – සත්‍යාගේ ප්‍රහාරය නිසා ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තාගත ලකුණක්! දකුණු ආසියානුකරයේ ක්‍රීඩා තරු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

යොවුන් පිතිකරු කමිඳු මෙන්ඩිස් වාර්තා කළ විශිෂ්ට ශතකය නිසාවෙන් දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ අඛණ්ඩව තෙවැනි ජයත් වාර්තා කර ගැනීමට අද (05) ශ්‍රී ලංකා පිරිමි කණ්ඩායමට හැකි විය. ඒ මාලදිවයින් කණ්ඩායම ලකුණු 98කින් පහසුවෙන්ම පරාජය කරමිනි.  SAG2019 – හර්ෂිතා – සත්‍යාගේ ප්‍රහාරය නිසා ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තාගත ලකුණක්! දකුණු ආසියානුකරයේ ක්‍රීඩා තරු…