ශ්‍රී ලංකා දක්ෂතා සමාජ මාධ්‍ය කලඹයි

11

පාකිස්තානය සමඟින් පැවති දෙවන විස්සයි විස්ස තරගය ද ජයග්‍රහණය කරමින් තරගාවලියේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඊයේ (07) සමත් විය.  ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මෙම තරගාවලිය සඳහා පිවිසියේ ජ්‍යේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් 10 දෙනෙකු රහිතවය. නවක කණ්ඩායමක්, නව නායකයෙක් සමඟින් ලබා ගත් මෙම ජයග්‍රහණය සමාජ මාධ්‍ය තුල දැඩි අවධානයක් දිනා ගැනීමට සමත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පාකිස්තානය සමඟින් පැවති දෙවන විස්සයි විස්ස තරගය ද ජයග්‍රහණය කරමින් තරගාවලියේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඊයේ (07) සමත් විය.  ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මෙම තරගාවලිය සඳහා පිවිසියේ ජ්‍යේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් 10 දෙනෙකු රහිතවය. නවක කණ්ඩායමක්, නව නායකයෙක් සමඟින් ලබා ගත් මෙම ජයග්‍රහණය සමාජ මාධ්‍ය තුල දැඩි අවධානයක් දිනා ගැනීමට සමත්…