භානුක ඇතුළු සිංහ පැටව් ලාහෝරය හොල්ලයි

41
 

නවක නායකයෙක් සහ තරුණ මුහුණු රැසක් සහිතව පාකිස්තානය බලා ගිය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සංචාරයේ ලබා ගත හැකි උපරිමය උකහා ගනිමින් අද (07) විස්සයි විස්ස තරගාවලියෙන් විශිෂ්ට ජයක් තහවුරු කර ගැනීමට සමත් විය. ඒ තවත් එක් තරගයක් ඉතිරිව තිබිය දීයි.  ලාහෝර් නුවර ගඩාෆි ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති අද තරගයෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

නවක නායකයෙක් සහ තරුණ මුහුණු රැසක් සහිතව පාකිස්තානය බලා ගිය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සංචාරයේ ලබා ගත හැකි උපරිමය උකහා ගනිමින් අද (07) විස්සයි විස්ස තරගාවලියෙන් විශිෂ්ට ජයක් තහවුරු කර ගැනීමට සමත් විය. ඒ තවත් එක් තරගයක් ඉතිරිව තිබිය දීයි.  ලාහෝර් නුවර ගඩාෆි ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති අද තරගයෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම…