රග්බි පුහුණුකරු ගෙදර යවයි

44

ශ්‍රී ලංකා ජාතික රග්බි පුහුණුකරු වන නවසීලන්ත ජාතික මැට් ලී මහතාගේ සේවය අවසන් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රග්බි සම්මේලනය තීරණය කර තිබේ. ඒ මහතා නුදුරේ දී ම නවසීලන්තය වෙත යාමට නියමිත අතර මෙරට ගුවන් ගමන් අත්හිටවා ඇති නිසා තවදුරටත් ඒ මහතා මෙරට රැඳී සිටී.  >> පාසල් රග්බි ලීගය නැවත පැවැත්වෙයි ද?…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ජාතික රග්බි පුහුණුකරු වන නවසීලන්ත ජාතික මැට් ලී මහතාගේ සේවය අවසන් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රග්බි සම්මේලනය තීරණය කර තිබේ. ඒ මහතා නුදුරේ දී ම නවසීලන්තය වෙත යාමට නියමිත අතර මෙරට ගුවන් ගමන් අත්හිටවා ඇති නිසා තවදුරටත් ඒ මහතා මෙරට රැඳී සිටී.  >> පාසල් රග්බි ලීගය නැවත පැවැත්වෙයි ද?…