නැවතුනු පළමු පෙළ ක්‍රිකට් ආරම්භයට දින වැටෙයි

930
 

කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තියේ දෙවන රැල්ල හේතුවෙන් තාවකාලිකව නවතා දැමුනු දේශීය පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලිය ආරම්භ කිරීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම වෙනුවෙන් ඊයේ (06) දින විශේෂ හමුවක් පවත්වා ඇත. ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඉහළ පෙළේ නිලධාරීන්, තරගාවලි කමිටුව සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සහභාගී වී තිබේ.  එම රැස්වීමේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තියේ දෙවන රැල්ල හේතුවෙන් තාවකාලිකව නවතා දැමුනු දේශීය පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලිය ආරම්භ කිරීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම වෙනුවෙන් ඊයේ (06) දින විශේෂ හමුවක් පවත්වා ඇත. ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඉහළ පෙළේ නිලධාරීන්, තරගාවලි කමිටුව සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සහභාගී වී තිබේ.  එම රැස්වීමේ…