මම කාලයක් ක්‍රිකට්වලට වෛර කළා – ටිම් පේන්

172

 ඕස්ට්‍රේලියානු නායක ටිම් පේන් පසුගිය දා පවසා සිටියේ ආබාධ රැසකින් පීඩා විඳි ඔහු එක් කාලයක දී දැඩි ලෙස මානසිකව ඇද වැටි සිටි බවත්, ඔහු “තනිවම හඬන” තත්වයකට ද පත්ව සිටි බවත්ය. ඒ කාලයේ දී ඔහු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දැඩි සේ වෛර කළ බවත් පවසා සිටියා. අපි දෙන්නා කාලයක් හිටියේ එක කාමරේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

 ඕස්ට්‍රේලියානු නායක ටිම් පේන් පසුගිය දා පවසා සිටියේ ආබාධ රැසකින් පීඩා විඳි ඔහු එක් කාලයක දී දැඩි ලෙස මානසිකව ඇද වැටි සිටි බවත්, ඔහු “තනිවම හඬන” තත්වයකට ද පත්ව සිටි බවත්ය. ඒ කාලයේ දී ඔහු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දැඩි සේ වෛර කළ බවත් පවසා සිටියා. අපි දෙන්නා කාලයක් හිටියේ එක කාමරේ…