රන්දීර, සිරිසෝම සහ ඉන්ද්‍රසිරි Tier A පරාජය කරයි

43
slc-premier-league-tier-A
 

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන Major League – Tier A සහ Tier B තරගාවලියේ අද (6) පැවති තරග අතරින් වැඩි දක්ෂතා දැක්වීමට Tier B කාණ්ඩයේ ක්‍රීඩකයෝ සමත් වීම කැපී පෙණුනි.  ඒ අනුව කුරුණෑගල යූත් ක්‍රීඩා සමාජයේ නායක රන්දීර රණසිංහ පන්දු 150කට මුහුණ දී හතරේ පහර 12ක් සහ හයේ පහර 7ක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන Major League – Tier A සහ Tier B තරගාවලියේ අද (6) පැවති තරග අතරින් වැඩි දක්ෂතා දැක්වීමට Tier B කාණ්ඩයේ ක්‍රීඩකයෝ සමත් වීම කැපී පෙණුනි.  ඒ අනුව කුරුණෑගල යූත් ක්‍රීඩා සමාජයේ නායක රන්දීර රණසිංහ පන්දු 150කට මුහුණ දී හතරේ පහර 12ක් සහ හයේ පහර 7ක්…