වරාය ක්‍රීඩකයෝ නොතිබූ ජයක් ලබයි

387
 

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ මේජර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සුපිරි 8 කාණ්ඩයේ අවසන් සතියේ තවත් තරග දෙකක් අද (17) නිමා වූ අතර එහි දී තමන් වෙත නොලියැවුණ තරගයක් ජයග්‍රහණයෙන් නිමා කර ගැනීමට වරාය අධිකාරිය ක්‍රීඩා සමාජය සමත් විය. සැරසන්ස් ක්‍රීඩා සමාජය සමඟ පැවති එම තරගයෙන් වරාය අධිකාරිය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ මේජර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සුපිරි 8 කාණ්ඩයේ අවසන් සතියේ තවත් තරග දෙකක් අද (17) නිමා වූ අතර එහි දී තමන් වෙත නොලියැවුණ තරගයක් ජයග්‍රහණයෙන් නිමා කර ගැනීමට වරාය අධිකාරිය ක්‍රීඩා සමාජය සමත් විය. සැරසන්ස් ක්‍රීඩා සමාජය සමඟ පැවති එම තරගයෙන් වරාය අධිකාරිය…