සී. සී. සී. සහ මේරියන්ස් විස්සයි විස්ස අවසන් මහා තරගයට

4
SLC Invitation T20 Tournament 2019/20

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ පන්දුවාර විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට කොළඹ සී. සී. සී. ක්‍රීඩකයෝ සහ හලාවත මේරියන්ස් ක්‍රීඩකයෝ අද (19) දින සමත් වූහ. උඩවත්ත සහ චතුරංග එන්. සී. සී. ගොඩ ගනී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධාන කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ පන්දුවාර විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට කොළඹ සී. සී. සී. ක්‍රීඩකයෝ සහ හලාවත මේරියන්ස් ක්‍රීඩකයෝ අද (19) දින සමත් වූහ. උඩවත්ත සහ චතුරංග එන්. සී. සී. ගොඩ ගනී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධාන කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ…