සම්පත් සහ මනීශාන් දක්ෂතා දක්වයි

41
 

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමු වටයේ තරග නිමාවූ අද (15) දවසේ දී කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයන් බවට පත්වීමට බදුරලිය ක්‍රීඩා සමාජයේ ටී. එන්. සම්පත් සහ වරාය අධිකාරියේ ගයාන් මනීශාන් සමත් වූහ.  රමේෂ් මෙන්ඩිස් දවසේ වීරයා වෙයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධාන කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමු වටයේ තරග නිමාවූ අද (15) දවසේ දී කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයන් බවට පත්වීමට බදුරලිය ක්‍රීඩා සමාජයේ ටී. එන්. සම්පත් සහ වරාය අධිකාරියේ ගයාන් මනීශාන් සමත් වූහ.  රමේෂ් මෙන්ඩිස් දවසේ වීරයා වෙයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධාන කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ…