සාන්ත පීතරයින්ගේ ඉනිමක ජය අහිමි කල කඩුල්ල

1127

ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයට ඉනිමක  ජයග්‍රහණයක් හා කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට කඩුලු 9ක ජයග්‍රහණයක් හිමි කර දෙමින් සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග දිනයක නිමාව අද (15) සනිටුහන් විය. මෙහි දී සාන්ත පීතර විද්‍යාලය හා සාන්ත අන්තෝනි තරගය දිනයේ කැපීපෙනෙනම තරගය බවට පත්විය. වනිඳුගේ දඟ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයට ඉනිමක  ජයග්‍රහණයක් හා කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට කඩුලු 9ක ජයග්‍රහණයක් හිමි කර දෙමින් සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග දිනයක නිමාව අද (15) සනිටුහන් විය. මෙහි දී සාන්ත පීතර විද්‍යාලය හා සාන්ත අන්තෝනි තරගය දිනයේ කැපීපෙනෙනම තරගය බවට පත්විය. වනිඳුගේ දඟ…