2019 පෙරළිකාර දස්කම් දක්වන DS ක්‍රීඩකයෝ

42

පසුගිය වසරේ A  කාණ්ඩයේ සිට පසුබෑමට ලක්ව මෙවර B කාණ්ඩය තම අණසකට යටත් කරගන්නට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින DS ක්‍රීඩකයින් මෙවර පලඟ ශූරතාවයට මාන බලමින් සිටියි. සතුරන් මෙල්ල කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් ඉදිරියට ඇදෙන තර්ස්ට’නයිට්වරුන් දිනෙන් දින උණුසුම් වන පාසල් රග්බි පිටිය අතිශය තරගකාරී මුහුණුවරක් ගෙන ඇති කාලසමයක B කාණ්ඩය යටතේ තරග පසුගිය වසරේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පසුගිය වසරේ A  කාණ්ඩයේ සිට පසුබෑමට ලක්ව මෙවර B කාණ්ඩය තම අණසකට යටත් කරගන්නට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින DS ක්‍රීඩකයින් මෙවර පලඟ ශූරතාවයට මාන බලමින් සිටියි. සතුරන් මෙල්ල කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් ඉදිරියට ඇදෙන තර්ස්ට’නයිට්වරුන් දිනෙන් දින උණුසුම් වන පාසල් රග්බි පිටිය අතිශය තරගකාරී මුහුණුවරක් ගෙන ඇති කාලසමයක B කාණ්ඩය යටතේ තරග පසුගිය වසරේ…