බ්‍රැඩ්බි පළිහටත්, ලීග් ශූරතාවයටත් ඉව අල්ලමින් ත්‍රිත්ව සිංහයෝ සටනට!

366

ශ්‍රී ලාංකීය පාසල් රග්බි පිටියේ පළමු පාසල් රග්බි තරගය ක්‍රීඩා කිරීමට වාසනාවන්ත වූ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට පාසල් රග්බි පිටියේ සුවිශේෂ සලකුණක්. ගෙවුණු වසර කිහිපය ත්‍රිත්ව සිංහයින්ට එතරම් සුභදායී නොවුනත් මෙවර ඔවුන් සිංගර් ලීග් රග්බි තරගාවලියට පිවිසෙන්නේ බලාපොරොත්තු රැසක් සමඟින්. ත්‍රිත්වයින්ගෙන් සත්කාරක ක්‍රීඩකයින්ට අමිහිරි අත්දැකීමක් 2019 අන්තර් පාසල් සිංගර් ලීග් රග්බි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ශ්‍රී ලාංකීය පාසල් රග්බි පිටියේ පළමු පාසල් රග්බි තරගය ක්‍රීඩා කිරීමට වාසනාවන්ත වූ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට පාසල් රග්බි පිටියේ සුවිශේෂ සලකුණක්. ගෙවුණු වසර කිහිපය ත්‍රිත්ව සිංහයින්ට එතරම් සුභදායී නොවුනත් මෙවර ඔවුන් සිංගර් ලීග් රග්බි තරගාවලියට පිවිසෙන්නේ බලාපොරොත්තු රැසක් සමඟින්. ත්‍රිත්වයින්ගෙන් සත්කාරක ක්‍රීඩකයින්ට අමිහිරි අත්දැකීමක් 2019 අන්තර් පාසල් සිංගර් ලීග් රග්බි…