ශ්‍රී ලංකා පිරිමි ජාතික වොලිබෝල් සංචිතයන් තේරීමට සූදානම්

469
Sri Lanka Men's National Volleyball

උදාවූ 2019 වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල සහ වයස අවුරුදු 23න් පහළ ආසියානු පිරිමි වොලිබෝල් ශූරතාවය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් කණ්ඩායම් දෙකක් ඉදිරිපත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව ජාතික පිරිමි වොලිබෝල් සංචිතයන් සඳහා ක්‍රීඩකයන් තේරීමේ මූලික පරීක්ෂණ මෙම මස (ජනවාරි) 14 සහ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

උදාවූ 2019 වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල සහ වයස අවුරුදු 23න් පහළ ආසියානු පිරිමි වොලිබෝල් ශූරතාවය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් කණ්ඩායම් දෙකක් ඉදිරිපත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව ජාතික පිරිමි වොලිබෝල් සංචිතයන් සඳහා ක්‍රීඩකයන් තේරීමේ මූලික පරීක්ෂණ මෙම මස (ජනවාරි) 14 සහ…