විදුලි බලය විසන්ධි කළ වරාය ක්‍රීඩකයෝ සුපර් ලීග් ශූරතාවට හිමිකම් කියති

465

මන්චී ජාතික වොලිබෝල් ශූරතාවලියේ සුපර් ලීග් පිරිමි අවසන් මහා තරගය ඊයේ (16) මහරගම යොවුන් කැදැල්ලේ දී පැවැත්විය. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රබලතම ක්‍රීඩා සමාජ දෙකක් වන විදුලි බල මණ්ඩල ක්‍රීඩා සමාජය හා වරාය අධිකාරි කණ්ඩායම අවසන් මහා තරගයේ දී තරග වැදුණු අතර වට 3-0ක් ලෙස පහසු ජයක් වාර්තා කළේ වරාය අධිකාරිය කණ්ඩායමයි.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මන්චී ජාතික වොලිබෝල් ශූරතාවලියේ සුපර් ලීග් පිරිමි අවසන් මහා තරගය ඊයේ (16) මහරගම යොවුන් කැදැල්ලේ දී පැවැත්විය. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රබලතම ක්‍රීඩා සමාජ දෙකක් වන විදුලි බල මණ්ඩල ක්‍රීඩා සමාජය හා වරාය අධිකාරි කණ්ඩායම අවසන් මහා තරගයේ දී තරග වැදුණු අතර වට 3-0ක් ලෙස පහසු ජයක් වාර්තා කළේ වරාය අධිකාරිය කණ්ඩායමයි.…