නවසීලන්ත පන්දු යවන්නෙක් නිරෝධායන කෙරේ

37
 

නවසීලන්ත වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩක ලෝකී ෆර්ගසන් නිරෝධායනයට ලක් කිරීමට නවසීලන්ත ක්‍රිකට් බලධාරීන් තීරණය කර තිබෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාව සමඟ පැවැත්වුණු පළමු එක්දින තරගයෙන් අනතුරුව ඔහු සිය උගුරේ අපහසුතාවයක් පිළිබඳ කණ්ඩායමේ බලධාරීන්ට වාර්තා කර ඇති අතර පසුව කෝරෝනා පරීක්ෂණයක් සඳහා ඔහුව හුදකලා කරන්නට බලධාරීන් කටයුතු කළා.  සංගාගේ පුහුණුවීම් අපතේ යයි? පසුගිය දින කීපය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

නවසීලන්ත වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩක ලෝකී ෆර්ගසන් නිරෝධායනයට ලක් කිරීමට නවසීලන්ත ක්‍රිකට් බලධාරීන් තීරණය කර තිබෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාව සමඟ පැවැත්වුණු පළමු එක්දින තරගයෙන් අනතුරුව ඔහු සිය උගුරේ අපහසුතාවයක් පිළිබඳ කණ්ඩායමේ බලධාරීන්ට වාර්තා කර ඇති අතර පසුව කෝරෝනා පරීක්ෂණයක් සඳහා ඔහුව හුදකලා කරන්නට බලධාරීන් කටයුතු කළා.  සංගාගේ පුහුණුවීම් අපතේ යයි? පසුගිය දින කීපය…