වෙස්ලි කණ්ඩායම විද්‍යාර්ථය සාදරයෙන් A කාණ්ඩයට පිළිගනියි

93

ඩයලොග් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ අද (06) දින පැවති තරගයක දී කොළඹ වෙස්ලි විද්‍යාලය ලකුණු 36 – 06ක් ලෙස මහනුවර විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලය පරාජය කරන්නට සමත් වුනා. තරගය පැවැත්වුනේ ලොන්ඩන් පෙදෙස CR & FC ක්‍රීඩාංගණයේ දීයි.  2020 ලීග් කුසලානයට මාන බලන රග්බි උරුමක්කාරයෝ ශ්‍රී ලංකාවට රග්බි ක්‍රීඩාව හඳුන්වා දුන් මහනුවර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඩයලොග් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ අද (06) දින පැවති තරගයක දී කොළඹ වෙස්ලි විද්‍යාලය ලකුණු 36 – 06ක් ලෙස මහනුවර විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලය පරාජය කරන්නට සමත් වුනා. තරගය පැවැත්වුනේ ලොන්ඩන් පෙදෙස CR & FC ක්‍රීඩාංගණයේ දීයි.  2020 ලීග් කුසලානයට මාන බලන රග්බි උරුමක්කාරයෝ ශ්‍රී ලංකාවට රග්බි ක්‍රීඩාව හඳුන්වා දුන් මහනුවර…