වෙස්ලි කණ්ඩායම විද්‍යාර්ථය සාදරයෙන් A කාණ්ඩයට පිළිගනියි

62

ඩයලොග් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ අද (06) දින පැවති තරගයක දී කොළඹ වෙස්ලි විද්‍යාලය ලකුණු 36 – 06ක් ලෙස මහනුවර විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලය පරාජය කරන්නට සමත් වුනා. තරගය පැවැත්වුනේ ලොන්ඩන් පෙදෙස CR & FC ක්‍රීඩාංගණයේ දීයි.  2020 ලීග් කුසලානයට මාන බලන රග්බි උරුමක්කාරයෝ ශ්‍රී ලංකාවට රග්බි ක්‍රීඩාව හඳුන්වා දුන් මහනුවර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඩයලොග් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ අද (06) දින පැවති තරගයක දී කොළඹ වෙස්ලි විද්‍යාලය ලකුණු 36 – 06ක් ලෙස මහනුවර විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලය පරාජය කරන්නට සමත් වුනා. තරගය පැවැත්වුනේ ලොන්ඩන් පෙදෙස CR & FC ක්‍රීඩාංගණයේ දීයි.  2020 ලීග් කුසලානයට මාන බලන රග්බි උරුමක්කාරයෝ ශ්‍රී ලංකාවට රග්බි ක්‍රීඩාව හඳුන්වා දුන් මහනුවර…