කිරුළ හිමි කුමාරවරු 100 වැනි වසර කුසලානයකින් සමරයි?

33

2017, 2018, 2019 වසරේ තුනේ දී ම අඛණ්ඩව තෙවරක් පාසල් ලීග් කිරුළට හිමිකම් කියූ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයීය රග්බි කණ්ඩායම මෙවර තරග වාරයේ දීත් පාසල් රග්බි ශූරතාව තමන්ගේ නමට ලියා ගන්නට හොඳ සූදානමකින් සිටිනවා. ශ්‍රී ලාංකීය රග්බි ඉතිහාසයේ සාර්ථකම පාසල් රග්බි කණ්ඩායම වන කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයීය රග්බි කණ්ඩායමට නව දශකය කෙසේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2017, 2018, 2019 වසරේ තුනේ දී ම අඛණ්ඩව තෙවරක් පාසල් ලීග් කිරුළට හිමිකම් කියූ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයීය රග්බි කණ්ඩායම මෙවර තරග වාරයේ දීත් පාසල් රග්බි ශූරතාව තමන්ගේ නමට ලියා ගන්නට හොඳ සූදානමකින් සිටිනවා. ශ්‍රී ලාංකීය රග්බි ඉතිහාසයේ සාර්ථකම පාසල් රග්බි කණ්ඩායම වන කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයීය රග්බි කණ්ඩායමට නව දශකය කෙසේ…