වෙස්ලි “ද්විත්ව නිල් අකුණු සැරය” 2020 දවා අළු කරන්න සූදානම්

12

පාසල් රග්බි පිටියේ අභිමානවත් කණ්ඩායමක් වන කොළඹ වෙස්ලි විද්‍යාලයීය රග්බි කණ්ඩායම සිය මංගල ලීග් කිරුළ සොයා යන්නට සැරසෙන්නේ ප්‍රබල කණ්ඩායමක් සමඟිනුයි. නව නායකත්වයක් සමඟින් වෙස්ලි විද්‍යාලයට සිය මංගල ලීග් කිරුළ දිනා ගැනීමට හැකි වෙයි ද? 2020 ලීග් කුසලානයට මාන බලන රග්බි උරුමක්කාරයෝ ශ්‍රී ලංකාවට රග්බි ක්‍රීඩාව හඳුන්වා දුන් මහනුවර කිංග්ස්වුඩ්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පාසල් රග්බි පිටියේ අභිමානවත් කණ්ඩායමක් වන කොළඹ වෙස්ලි විද්‍යාලයීය රග්බි කණ්ඩායම සිය මංගල ලීග් කිරුළ සොයා යන්නට සැරසෙන්නේ ප්‍රබල කණ්ඩායමක් සමඟිනුයි. නව නායකත්වයක් සමඟින් වෙස්ලි විද්‍යාලයට සිය මංගල ලීග් කිරුළ දිනා ගැනීමට හැකි වෙයි ද? 2020 ලීග් කුසලානයට මාන බලන රග්බි උරුමක්කාරයෝ ශ්‍රී ලංකාවට රග්බි ක්‍රීඩාව හඳුන්වා දුන් මහනුවර කිංග්ස්වුඩ්…