පාසල් රග්බි කාලසටහන නිකුත් වෙයි

63

තරගකාරීත්වය, දක්ෂතාවය, වාසනාව සහ උද්වේගකර බව මුසු වූ අන්තර් පාසල් රග්බි තරගාවලිය එළඹෙන මාර්තු මස 04 වනදා ආරම්භ වීමට නියමිතය.  සම්ප්‍රදායෙහි වෙනසක් සිදු කරමින් බ්‍රැඩ්බි ශූරතාවලියේ දින වෙනසක් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අතර වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන “බ්‍රැඩ්බි පළිහ”… පාසල් 92ක් කාණ්ඩ තුනක් යටතේ තරග වදින මෙම පාසල් රග්බි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

තරගකාරීත්වය, දක්ෂතාවය, වාසනාව සහ උද්වේගකර බව මුසු වූ අන්තර් පාසල් රග්බි තරගාවලිය එළඹෙන මාර්තු මස 04 වනදා ආරම්භ වීමට නියමිතය.  සම්ප්‍රදායෙහි වෙනසක් සිදු කරමින් බ්‍රැඩ්බි ශූරතාවලියේ දින වෙනසක් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අතර වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන “බ්‍රැඩ්බි පළිහ”… පාසල් 92ක් කාණ්ඩ තුනක් යටතේ තරග වදින මෙම පාසල් රග්බි…