සම්ප්‍රදායෙහි වෙනසක් සිදු කරමින් බ්‍රැඩ්බි ශූරතාවලියේ දින වෙනසක්

7

කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අතර වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන “බ්‍රැඩ්බි පළිහ” මහා රග්බි සංග්‍රාමය මෙවර තරමක් වෙනස් දිශානතියකට යොමු කරමින් පාසල් රග්බි තරග වාරය අවසන් වීමෙන් අනතුරුව දියත් කිරීමට විද්‍යාල දෙකෙහිම තරගාවලි සංවිධායක කමිටු විසින් පොදු එකඟතාවකට පැමිණ තිබෙනවා. බටහිර රග්බි සංගමයේ මුල්පුටුව අලුත් වෙයි බස්නාහිර පළාත් රග්බි පාපන්දු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අතර වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන “බ්‍රැඩ්බි පළිහ” මහා රග්බි සංග්‍රාමය මෙවර තරමක් වෙනස් දිශානතියකට යොමු කරමින් පාසල් රග්බි තරග වාරය අවසන් වීමෙන් අනතුරුව දියත් කිරීමට විද්‍යාල දෙකෙහිම තරගාවලි සංවිධායක කමිටු විසින් පොදු එකඟතාවකට පැමිණ තිබෙනවා. බටහිර රග්බි සංගමයේ මුල්පුටුව අලුත් වෙයි බස්නාහිර පළාත් රග්බි පාපන්දු…