දූෂණ වංචා දිගටම මේ ක්‍රීඩාවේ කොටසක් වෙලා තිබ්බා – සංගක්කාර

192
Kumar Sangakkara

2011 ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයේ දී මුදලට තරග පාවාදීමක් සිදු වූ බවට හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයෙකු වන මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ විසින් පසුගිය ජුනි මාසයේ දී ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරන්නට විය. ඒ අනුව 2011 ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයට පෙර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සිදු කරනු ලැබූ වෙනස්කම් හතර පිළිබඳව ඔහු මෙහි දී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2011 ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයේ දී මුදලට තරග පාවාදීමක් සිදු වූ බවට හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයෙකු වන මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ විසින් පසුගිය ජුනි මාසයේ දී ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරන්නට විය. ඒ අනුව 2011 ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයට පෙර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සිදු කරනු ලැබූ වෙනස්කම් හතර පිළිබඳව ඔහු මෙහි දී…