තවත් ප්‍රවීණයෙක් හැව්ලොක් හැර යයි!

12

හැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජයේ පසුපෙළ ක්‍රීඩකයෙකු වන සඳුන් හේරත් එළඹෙන තරග වාරයේ CR&FC කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කිරීමට තීරණය කර ඇත. CR වේගය ඉදිරිපිට CH අසරණයි! 2019 නායකයාගේ කුසලානය වෙනුවෙන් CR&FC සහ ……. වසර 8කට ඉහත දී හැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජය සමඟ එක්වුණු සඳුන් එවක පටන් හැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජයේ කැපී පෙනෙන චරිතයක් වූ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

හැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජයේ පසුපෙළ ක්‍රීඩකයෙකු වන සඳුන් හේරත් එළඹෙන තරග වාරයේ CR&FC කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කිරීමට තීරණය කර ඇත. CR වේගය ඉදිරිපිට CH අසරණයි! 2019 නායකයාගේ කුසලානය වෙනුවෙන් CR&FC සහ ……. වසර 8කට ඉහත දී හැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජය සමඟ එක්වුණු සඳුන් එවක පටන් හැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජයේ කැපී පෙනෙන චරිතයක් වූ…