රීසා ගෙන් ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක්!

1358

2019/20 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලිය ඉලක්ක කරමින් CR & FC කණ්ඩායම වෙනස් ආකාරයක බඳවා ගැනීමක් සිදු කළේය. ඒ පසුගිය ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ දී හැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු ලාභියා වූ රීසා මුබාරක් බඳවා ගනිමිනි. හැව්ලොක් දඩබිමේ නිහඬ දඩයක්කරු – රීසා මුබාරක් තරගය අවසානයට ඇත්තේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2019/20 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලිය ඉලක්ක කරමින් CR & FC කණ්ඩායම වෙනස් ආකාරයක බඳවා ගැනීමක් සිදු කළේය. ඒ පසුගිය ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ දී හැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු ලාභියා වූ රීසා මුබාරක් බඳවා ගනිමිනි. හැව්ලොක් දඩබිමේ නිහඬ දඩයක්කරු – රීසා මුබාරක් තරගය අවසානයට ඇත්තේ…