සහය දිවීමේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට SAG යන්න අවසන් වරමක්

11

එළඹෙන SAG ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා සහභාගි වන ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා කණ්ඩායමේ සහය දිවීමේ කණ්ඩායම තෝරා ගැනීම සඳහා වන තරගාවලිය එළඹෙන නොවැම්බර් මස 20 වැනිදා කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ. මෙම සුදුසුකම් ලබාගැනීමේ තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබයි.  SAG යන යෞවනයින්ට සාමාන්‍ය පෙළ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

එළඹෙන SAG ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා සහභාගි වන ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා කණ්ඩායමේ සහය දිවීමේ කණ්ඩායම තෝරා ගැනීම සඳහා වන තරගාවලිය එළඹෙන නොවැම්බර් මස 20 වැනිදා කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ. මෙම සුදුසුකම් ලබාගැනීමේ තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබයි.  SAG යන යෞවනයින්ට සාමාන්‍ය පෙළ…