සචින් තෙන්ඩුල්කාර්ට කොරෝනා

96
Sachin Tendulkar tests positive
 

ඉන්දීය සුපිරි ක්‍රීඩක Sachin Tendulkarට Covid-19 වැළඳී ඇතැයි වාර්තා වෙනවා. මේ පිළිබඳව ඔහු Twitter පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් සෙනසුරාදා (27) සඳහන් කර තිබුණා.  pic.twitter.com/dOlq7KkM3G — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 27, 2021 තමාගේ රෝග ලක්ෂණ තවමත් ප්‍රාථමික බවත්, ඔහුගේ පවුලේ කිසිවෙකුටවත් රෝගය වැළඳී නැති බවත් ඔහු එම පණිවිඩයේ සටහන් කර තිබුණා. Tendulkar…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඉන්දීය සුපිරි ක්‍රීඩක Sachin Tendulkarට Covid-19 වැළඳී ඇතැයි වාර්තා වෙනවා. මේ පිළිබඳව ඔහු Twitter පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් සෙනසුරාදා (27) සඳහන් කර තිබුණා.  pic.twitter.com/dOlq7KkM3G — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 27, 2021 තමාගේ රෝග ලක්ෂණ තවමත් ප්‍රාථමික බවත්, ඔහුගේ පවුලේ කිසිවෙකුටවත් රෝගය වැළඳී නැති බවත් ඔහු එම පණිවිඩයේ සටහන් කර තිබුණා. Tendulkar…