සැමෝවා පීඩනය හමුවේ රුසියාව බිඳ වැටේ

19

2019 රග්බි ලෝක කුසලානයේ A කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක් අද (24) ජපානයේ කුමගයා නුවර දී ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් පස්වරු 3.45ට ආරම්භ වුනා. සැමෝවා රාජ්‍යය හා රුසියාව අතර පැවැත්වුණු තරගයෙන් ලකුණු 34-09ක් වශයෙන් පහසු ජයක් අත්කර ගැනීමට සැමෝවා රාජ්‍යය සමත් වුනා. වේල්සයෙන් ජෝර්ජියාවට මරු පහරක්! 2019 රග්බි ලෝක කුසලානයේ D කාණ්ඩයේ තවත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 රග්බි ලෝක කුසලානයේ A කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක් අද (24) ජපානයේ කුමගයා නුවර දී ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් පස්වරු 3.45ට ආරම්භ වුනා. සැමෝවා රාජ්‍යය හා රුසියාව අතර පැවැත්වුණු තරගයෙන් ලකුණු 34-09ක් වශයෙන් පහසු ජයක් අත්කර ගැනීමට සැමෝවා රාජ්‍යය සමත් වුනා. වේල්සයෙන් ජෝර්ජියාවට මරු පහරක්! 2019 රග්බි ලෝක කුසලානයේ D කාණ්ඩයේ තවත්…