රග්බි ලෝක කුසලාන කාලසටහන ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන්!

146

2019 රග්බි ලෝක කුසලානය ආරම්භ වීමට තව ඇත්තේ සති දෙකක පමණ සුළු කාලයක් පමණි. නමුත් මේ දිනවල දී ශ්‍රී ලාංකික රග්බි රසිකයන්ගේ ඇති විශාලතම ගැටලුව වන්නේ මෙම තරගය පැවැත්වෙන වේලාවන් ගැනයි. Video – ලෝකයට ආදර්ශයක් වන Beauden Barrett පවුල ලෝකයටම ආදර්ශයක් වෙමින් Down Syndrome රෝගයෙන් පෙළෙන ළමුන් සදහා නිසි ප්‍රතිපාදන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 රග්බි ලෝක කුසලානය ආරම්භ වීමට තව ඇත්තේ සති දෙකක පමණ සුළු කාලයක් පමණි. නමුත් මේ දිනවල දී ශ්‍රී ලාංකික රග්බි රසිකයන්ගේ ඇති විශාලතම ගැටලුව වන්නේ මෙම තරගය පැවැත්වෙන වේලාවන් ගැනයි. Video – ලෝකයට ආදර්ශයක් වන Beauden Barrett පවුල ලෝකයටම ආදර්ශයක් වෙමින් Down Syndrome රෝගයෙන් පෙළෙන ළමුන් සදහා නිසි ප්‍රතිපාදන…