අයර්ලන්තයෙන් රුසියාවට දැඩි දඬුවම්!

33

2019 රග්බි ලෝක කුසලානයේ A කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක් අද (03) ජපානයේ කොබේ නුවර දී ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් පස්වරු 3.45ට ආරම්භ වුනා. අයර්ලන්තය සහ රුසියාව අතර පැවැත්වුණු මෙම තරගයෙන් ලකුණු 35-00ක් වශයෙන් පහසු ජයක් අත්කර ගැනීමට අයර්ලන්තය රාජ්‍යය සමත් වුනා. රග්බි ලෝක කුසලාන කාලසටහන ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන්! 2019 රග්බි ලෝක කුසලානය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2019 රග්බි ලෝක කුසලානයේ A කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක් අද (03) ජපානයේ කොබේ නුවර දී ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් පස්වරු 3.45ට ආරම්භ වුනා. අයර්ලන්තය සහ රුසියාව අතර පැවැත්වුණු මෙම තරගයෙන් ලකුණු 35-00ක් වශයෙන් පහසු ජයක් අත්කර ගැනීමට අයර්ලන්තය රාජ්‍යය සමත් වුනා. රග්බි ලෝක කුසලාන කාලසටහන ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන්! 2019 රග්බි ලෝක කුසලානය…