ධර්මසේන හා රණවීර ජාත්‍යන්තර ටෙනිස් කිරුළක් දිනති

62

ජුනි 7 වැනිදා සිට ජුනි 10 වැනිදා දක්වා චීන තායිපේ හිදී පැවැත්වුණු කෞෂුං ජාත්‍යන්තර රෝද පුටු ටෙනිස් තරගාවලියේ පිරිමි යුගල අංශයේ ශූරතාවය දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවේ සුරේෂ් ධර්මසේන හා ආර්. ඒ. එල්. එස්. රණවීර සමත් වී තිබේ. යුධ විරුවන් දෙදෙනෙකුගේ නොනවතින මෙහෙයුම – On your Wheels – සිංහල Documentary “සීරුවෙන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ජුනි 7 වැනිදා සිට ජුනි 10 වැනිදා දක්වා චීන තායිපේ හිදී පැවැත්වුණු කෞෂුං ජාත්‍යන්තර රෝද පුටු ටෙනිස් තරගාවලියේ පිරිමි යුගල අංශයේ ශූරතාවය දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවේ සුරේෂ් ධර්මසේන හා ආර්. ඒ. එල්. එස්. රණවීර සමත් වී තිබේ. යුධ විරුවන් දෙදෙනෙකුගේ නොනවතින මෙහෙයුම – On your Wheels – සිංහල Documentary “සීරුවෙන්…