ශ්‍රී ලංකාව ඔලිම්පික් බලාපොරොත්තු පොදි බඳියි

50
 

ඔලිම්පික් සඳහා වන සුදුස්සන් තේරීමේ තරග වෙනුවෙන් සහභාගි වන ශ්‍රී ලංකා ජාතික සංචිතය නම් කර තිබෙනවා. 2020 ඔලිම්පික් තරගාවලිය වෙනුවෙන් සුදුස්සන් තේරීමේ තරග නොවැම්බර් මස 23 හා 24 යන දිනයන් හිදී දකුණු කොරියාවේ ඉන්චියොන් නුවර දී පැවැත්වීමට නියමිතයි. සුපිරි All Blacks ක්‍රීඩකයාගේ ගැටලුවට පිළියමක් සොයාගනී ගෙවුණු කාලසමය පුරාවටම ප්‍රබල All…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඔලිම්පික් සඳහා වන සුදුස්සන් තේරීමේ තරග වෙනුවෙන් සහභාගි වන ශ්‍රී ලංකා ජාතික සංචිතය නම් කර තිබෙනවා. 2020 ඔලිම්පික් තරගාවලිය වෙනුවෙන් සුදුස්සන් තේරීමේ තරග නොවැම්බර් මස 23 හා 24 යන දිනයන් හිදී දකුණු කොරියාවේ ඉන්චියොන් නුවර දී පැවැත්වීමට නියමිතයි. සුපිරි All Blacks ක්‍රීඩකයාගේ ගැටලුවට පිළියමක් සොයාගනී ගෙවුණු කාලසමය පුරාවටම ප්‍රබල All…