මෙවර IPL සඳහා තරග 60ක්; ක්‍රීඩාංගණ 3ක්!

575

මෙවර ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලිය සඳහා තරග 60ක් ඇතුළත් වන අතර ඒ සඳහා ක්‍රීඩාංගණය තුනක් සූදානමින් තිබේ. 2019 ලෝක කුසලාන තරගාවලිය සඳහා තරග 48ක් ඇතුළත් වූ අතර ඒ සඳහා එක්සත් රාජධානියේ ක්‍රීඩාංගණය 11ක් වෙන්කර තිබුණි. 2016 වසරේ පැවති ලෝක විස්සයි විස්ස තරගාවලියට තරග 35ක් ඇතුළත් වූ අතර ඒ සඳහා ක්‍රීඩාංගණ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මෙවර ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලිය සඳහා තරග 60ක් ඇතුළත් වන අතර ඒ සඳහා ක්‍රීඩාංගණය තුනක් සූදානමින් තිබේ. 2019 ලෝක කුසලාන තරගාවලිය සඳහා තරග 48ක් ඇතුළත් වූ අතර ඒ සඳහා එක්සත් රාජධානියේ ක්‍රීඩාංගණය 11ක් වෙන්කර තිබුණි. 2016 වසරේ පැවති ලෝක විස්සයි විස්ස තරගාවලියට තරග 35ක් ඇතුළත් වූ අතර ඒ සඳහා ක්‍රීඩාංගණ…