නවසීලන්ත රග්බි වෙනුවෙන් All Blacks විරුවන් පෙරමුණ ගනියි

1

ඉදිරි කාලසීමාව තුල දී ආර්ථිකමය වශයෙන් අර්බුද රැසකට මුහුණ පෑමට සිදු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන නවසීලන්ත රග්බි පාපන්දු සම්මේලනය ඉන් ආරක්ෂා වීම සඳහා මේ වන විට විධිමත් සැලසුම් කිහිපයක්ම සකස් කොට ඇති බව වාර්තා වේ.  ThePapare එදාමෙදා තුර හොඳම ශ්‍රී ලංකා රග්බි කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා හිටපු රග්බි ක්‍රීඩකයින්, වත්මන් රග්බි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඉදිරි කාලසීමාව තුල දී ආර්ථිකමය වශයෙන් අර්බුද රැසකට මුහුණ පෑමට සිදු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන නවසීලන්ත රග්බි පාපන්දු සම්මේලනය ඉන් ආරක්ෂා වීම සඳහා මේ වන විට විධිමත් සැලසුම් කිහිපයක්ම සකස් කොට ඇති බව වාර්තා වේ.  ThePapare එදාමෙදා තුර හොඳම ශ්‍රී ලංකා රග්බි කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා හිටපු රග්බි ක්‍රීඩකයින්, වත්මන් රග්බි…