දශකයේ දක්ෂතම රග්බි ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ නම් කෙරේ

ලෝක රග්බි සම්මාන උළෙල - විශේෂ අදියර

126
 

Richie McCaw හා Jessy Trémoulière ලෝක රග්බි දශකයේ ක්‍රීඩකයා හා ක්‍රීඩිකාව ලෙස නම් කර තිබෙනවා. ඒ Tudor අනුග්‍රහයෙන් පැවැත්වුණු ලෝක රග්බි සම්මාන උළෙලේ විශේෂ අදියරක දී. රග්බි ලෝක කුසලාන දෙකක හිමිකරුවෙකු වන McCaw හා සුපිරි ප්‍රංශ ක්‍රීඩිකාවක් වන Trémoulière ජනතා මනාපයෙන් 2010-2019 දශකයේ රග්බි ක්‍රීඩකයා හා රග්බි ක්‍රීඩිකාව ලෙස සම්මාන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

Richie McCaw හා Jessy Trémoulière ලෝක රග්බි දශකයේ ක්‍රීඩකයා හා ක්‍රීඩිකාව ලෙස නම් කර තිබෙනවා. ඒ Tudor අනුග්‍රහයෙන් පැවැත්වුණු ලෝක රග්බි සම්මාන උළෙලේ විශේෂ අදියරක දී. රග්බි ලෝක කුසලාන දෙකක හිමිකරුවෙකු වන McCaw හා සුපිරි ප්‍රංශ ක්‍රීඩිකාවක් වන Trémoulière ජනතා මනාපයෙන් 2010-2019 දශකයේ රග්බි ක්‍රීඩකයා හා රග්බි ක්‍රීඩිකාව ලෙස සම්මාන…