වසර 9කට පසුව ශ්‍රී ලංකාව ආසියානු දැල්පන්දු ශූරියෝ වෙති

1004
Image courtesy: Netball Singapore

සැප්තැම්බර් මස 1 වැනිදා ආරම්භ වූ 11 වන ආසියානු දැල්පන්දු ශූරතා කුසලාන තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය අද (9) සිංගප්පූරුවේ OCBC ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය. එහි දී ලකුණු 69-50ක් ලෙස සත්කාරක ප්‍රබල සිංගප්පූරු කණ්ඩායම පරාජය කළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 5 වන වරටත් ආසියානු දැල්පන්දු ශූරියන් ලෙස කිරුළු දිනාගත්තාය. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවෝ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සැප්තැම්බර් මස 1 වැනිදා ආරම්භ වූ 11 වන ආසියානු දැල්පන්දු ශූරතා කුසලාන තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය අද (9) සිංගප්පූරුවේ OCBC ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය. එහි දී ලකුණු 69-50ක් ලෙස සත්කාරක ප්‍රබල සිංගප්පූරු කණ්ඩායම පරාජය කළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 5 වන වරටත් ආසියානු දැල්පන්දු ශූරියන් ලෙස කිරුළු දිනාගත්තාය. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවෝ…