බ්‍රැඩ්බි පලිහ දෙවෙනි අදියර වෙනුවෙන් නව විනිසුරුවරයෙක්

147
Bradby 2nd Leg

එළඹෙන 15 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිත 75 වැනි බ්‍රැඩ්බි පලිහේ දෙවෙනි අදියරේ තරගය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා රග්බි විනිසුරුවරුන්ගේ සංගමය විසින් නව විනිසුවරුන් කිහිප දෙදෙනකු නම් කර ඇත. ඒ අනුව බ්‍රැඩ්බි පලිහ දෙවෙනි අදියරේ ප්‍රධාන විනිසුරු වශයෙන් ඉශංක අබේකෝන් නම් කර ඇති අතර ඔහුගේ සහයට ප්‍රනීත් වෙරංග සහ දිලුම් දේශාන් නම් කර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

එළඹෙන 15 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිත 75 වැනි බ්‍රැඩ්බි පලිහේ දෙවෙනි අදියරේ තරගය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා රග්බි විනිසුරුවරුන්ගේ සංගමය විසින් නව විනිසුවරුන් කිහිප දෙදෙනකු නම් කර ඇත. ඒ අනුව බ්‍රැඩ්බි පලිහ දෙවෙනි අදියරේ ප්‍රධාන විනිසුරු වශයෙන් ඉශංක අබේකෝන් නම් කර ඇති අතර ඔහුගේ සහයට ප්‍රනීත් වෙරංග සහ දිලුම් දේශාන් නම් කර…