රන්ජන්ගේ උත්සාහය අපතේ හරිමින් ශ්‍රී ලංකාව තරගාවලියෙන් ඉවතට

2261
SL v Wales
Photo Credit Asia Rugby

පිට පිට තෙවන තරගයේ ද ආරම්භක මිනිත්තු කිහිපයේ දී ධනුෂ්ක රන්ජන් උත්සාහක දිනුමක් කරා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩයම රැගෙන ගිය ද, දිනයේ තෙවන වතාවටත් පරාජය අත්විඳින්නට ශ්‍රී ලංකා සත් සාමාජික රග්බි කණ්ඩායමට සිදු විය. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩයම සිය තෙවන සහ කාණ්ඩ මට්ටමේ අවසන් තරගයේ දී උගන්ඩාව හමු වූ අතර ලකුණු 33-12…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පිට පිට තෙවන තරගයේ ද ආරම්භක මිනිත්තු කිහිපයේ දී ධනුෂ්ක රන්ජන් උත්සාහක දිනුමක් කරා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩයම රැගෙන ගිය ද, දිනයේ තෙවන වතාවටත් පරාජය අත්විඳින්නට ශ්‍රී ලංකා සත් සාමාජික රග්බි කණ්ඩායමට සිදු විය. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩයම සිය තෙවන සහ කාණ්ඩ මට්ටමේ අවසන් තරගයේ දී උගන්ඩාව හමු වූ අතර ලකුණු 33-12…