අංජුල, පසිඳු සහ නිමේෂ් අර්ධ ශතකවලින් සංග්‍රහ කරයි

9

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major Emerging ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව වටයේ දෙවැනි දින වූ අද (20) පිතිකරුවන් ලෙසින් දක්ෂතා දැක්වීමට කවිශ්ක අංජුල, පසිඳු සූරියබණ්ඩාර සහ නිමේෂ් විමුක්ති සමත් වූහ.  කවිඳු සහ සනෝජ් මේරියන්ස් ගොඩදායි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major Emerging ක්‍රිකට්…. එස්.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major Emerging ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව වටයේ දෙවැනි දින වූ අද (20) පිතිකරුවන් ලෙසින් දක්ෂතා දැක්වීමට කවිශ්ක අංජුල, පසිඳු සූරියබණ්ඩාර සහ නිමේෂ් විමුක්ති සමත් වූහ.  කවිඳු සහ සනෝජ් මේරියන්ස් ගොඩදායි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major Emerging ක්‍රිකට්…. එස්.…