මට පීඩනයක් තිබුණේ නෑ – ක්වින්ටන් ඩී කොක්

192

මේ මස මුලදී එංගලන්තයට එරෙහිව විස්සයි විස්ස ජාත්‍යන්තර තරගයක දී එක් ලකුණක තියුණු ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමෙන් පසුව නායකයා ලෙස තමාට කිසිදු පීඩනයක් දැනී නොමැති බව දකුණු අප්‍රිකානු නායක ක්වින්ටන් ඩි කොක් කියා සිටියේය. “මම මුළුමනින්ම සන්සුන්ව හිටියා” ඔහු කියා සිටියේය. තම ක්‍රීඩකයන් ඔවුන් මූලික කරුණු හරියාකාරව ක්‍රියාත්මක කළහොත් තරගය ජයග්‍රහණය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මේ මස මුලදී එංගලන්තයට එරෙහිව විස්සයි විස්ස ජාත්‍යන්තර තරගයක දී එක් ලකුණක තියුණු ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමෙන් පසුව නායකයා ලෙස තමාට කිසිදු පීඩනයක් දැනී නොමැති බව දකුණු අප්‍රිකානු නායක ක්වින්ටන් ඩි කොක් කියා සිටියේය. “මම මුළුමනින්ම සන්සුන්ව හිටියා” ඔහු කියා සිටියේය. තම ක්‍රීඩකයන් ඔවුන් මූලික කරුණු හරියාකාරව ක්‍රියාත්මක කළහොත් තරගය ජයග්‍රහණය…