ශෂිකලා සිරිවර්ධන ක්‍රිකට් දිවියට සමුදෙයි

77
 

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ජ්‍යේෂ්ඨ ක්‍රීඩිකාවක් වන ශෂිකලා සිරිවර්ධන තම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් දිවියට සමුදීමට තීරණය කර තිබේ. ඒ තවත් දින කීපයකින් ආරම්භ වන කාන්තා විස්සයි විස්ස ලෝක කුසලාන තරගාවලියෙන් අනතුරුවයි.  එංගලන්ත සුපිරි තරුවකට ශ්‍රී ලංකා සංචාරය අහිමි වෙයි? එංගලන්ත වේගපන්දු බලඇණිය සවිබල ගන්වන ප්‍රබල….. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ජාතික කණ්ඩායමේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ජ්‍යේෂ්ඨ ක්‍රීඩිකාවක් වන ශෂිකලා සිරිවර්ධන තම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් දිවියට සමුදීමට තීරණය කර තිබේ. ඒ තවත් දින කීපයකින් ආරම්භ වන කාන්තා විස්සයි විස්ස ලෝක කුසලාන තරගාවලියෙන් අනතුරුවයි.  එංගලන්ත සුපිරි තරුවකට ශ්‍රී ලංකා සංචාරය අහිමි වෙයි? එංගලන්ත වේගපන්දු බලඇණිය සවිබල ගන්වන ප්‍රබල….. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ජාතික කණ්ඩායමේ…