නිශාන් සහ ලහිරු දක්ෂතා දක්වයි

23

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League – Tier A ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (23) දින නිමා වූ තරග අතුරින් රාගම ක්‍රිකට් සමාජයේ නිශාන් මධුශ්ක සහ බදුරලිය ක්‍රිකට් සමාජයේ ලහිරු සමරකෝන් දක්ෂතා දැක්වීම කැපී පෙනුනි.  දිනුක ඩිල්ශාන් මංගල තරගයෙන්ම ශතක සමාජයට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League – Tier A ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (23) දින නිමා වූ තරග අතුරින් රාගම ක්‍රිකට් සමාජයේ නිශාන් මධුශ්ක සහ බදුරලිය ක්‍රිකට් සමාජයේ ලහිරු සමරකෝන් දක්ෂතා දැක්වීම කැපී පෙනුනි.  දිනුක ඩිල්ශාන් මංගල තරගයෙන්ම ශතක සමාජයට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා…