චානක සහ රජිත බ්ලූම්ෆීල්ඩ් අසරණ කරයි

29

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League – Tier B පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දී කැන්ඩි කස්ටම්ස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ චානක විජේසිංහ සහ රජිත වික්‍රමආරච්චි බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට එරෙහිව ශතක වාර්තා කර ගනිමින් දක්ෂතා දැක්වූහ.  රොෂාන් ජයතිස්ස නාවිකයෝ අමාරුවේ දමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League – Tier B පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දී කැන්ඩි කස්ටම්ස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ චානක විජේසිංහ සහ රජිත වික්‍රමආරච්චි බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට එරෙහිව ශතක වාර්තා කර ගනිමින් දක්ෂතා දැක්වූහ.  රොෂාන් ජයතිස්ස නාවිකයෝ අමාරුවේ දමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ…