කඳුළු අතරට සිනහවක් ගෙන ආ මීගමු වීරවරිය

118

පසුගිය වසරේ පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් පීඩා විදි ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ සිතට යම් සැනසුමක් සතුටත් ගෙන එමින් 2019 ආසියානු මලල ක්‍රීඩා උළෙලේ දී තුන් පිම්ම ඉසව්වෙන් ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගැනීමට සමත් වූ ඇය නමින් විදූෂා ලක්ෂාණිය. 1996 දෙසැම්බර් මාසයේ මීගමුවේ දී උපත ලැබූ විදූෂා ලක්ෂාණි මීගමුව නිව්ස්ටඩ් විද්‍යාලයෙන් සිය මලල ක්‍රීඩා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පසුගිය වසරේ පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් පීඩා විදි ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ සිතට යම් සැනසුමක් සතුටත් ගෙන එමින් 2019 ආසියානු මලල ක්‍රීඩා උළෙලේ දී තුන් පිම්ම ඉසව්වෙන් ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගැනීමට සමත් වූ ඇය නමින් විදූෂා ලක්ෂාණිය. 1996 දෙසැම්බර් මාසයේ මීගමුවේ දී උපත ලැබූ විදූෂා ලක්ෂාණි මීගමුව නිව්ස්ටඩ් විද්‍යාලයෙන් සිය මලල ක්‍රීඩා…